Hakkımızda

Kütahya Seramik Islah OSB Kütahya-Eskişehir Karayolu 6.km sinde bulunan halihazırda faaliyet gösteren seramik-porselen ağırlıklı olmak üzere  10 firmanın talebi ile  4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanununa eklenen geçici 13 üncü madde ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin geçici 3 ncü madde hükümlerine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi BÖLGELERİ Genel Müdürlüğünün 27.02.2020 tarih ve 1407452 sayılı yazısı ile yer seçimi onaylanmış olup yine Bakanlığın 14.04.2020 tarih ve 1498038 sayılı yazısı ile OSB Kuruluş Protokolü onaylanmış ve tüzel kişiliği kazanılmıştır.

Kütahya Seramik Islah OSB 54.7 Hektar büyüklüğünde olup karma OSB statüsündedir.

Kütahya Seramik Islah OSB Müteşebbis Heyeti %6,66 oranında Kütahya İl Özel İdaresi ve %93,34 oranında Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası kapsamında teşkil edilmiştir.